torsdag 27. mars 2008

Innledning.

Forfattar.
Dette brevet er anonymt i NT. Me veit altså ikkje sikkert kven som har skrive det. Men fleire ting tyder på at Paulus kan ha vore forfattar. Han var den emst lærde av dei kristne i denn eførste tida, så langt me veit. Og han kjende GT godt, ettersom han var ein farisear før han vart ein kristen. John Gill hevdar sterkt at Paualus er forfattar, og stør seg m.a. på Clement av Aleksandria som nemner Paulus i eit brev til dei kristne i Korint.

Men sikkert er det ikkje. Ein har og tenkt på Apollos, Apg 18. Men det er også fleire andre som er aktuelle.

Innhald.
Di viktigaste er likevel innhaldet. Og her har me eit rikt brev eller ein stor artikkel om Jesus og hans verk. Det vil vera emnet for denne bloggen.

Meir seinare...

Ingen kommentarer: